Termeni și condiții

I. Informații generale:

Sportivo.ro este un portal de recomandări de predicții sportive administrat de S.C. RoMedia Digital SRL, cu sediul în Pitești, România. În cadrul website-ului sunt prezentate analize, știri sportive, idei, sugestii și predicții cu privire la rezultatele finale ale unor evenimente și competiții sportive.

Termeni specifici utilizați în cadrul site-ului:

„Tipster” – persoana care oferă indicații, predicții și sugestii cu privire la posibilul rezultat final al unui eveniment sportiv, în conformitate cu argumentele și punctele de vedere proprii.

„Pont” – predicție sau set de predicții oferite de un tipster cu referire la unul sau mai multe evenimente sportive pe care le recomanda ca variantă(e) de pariere.

„Bilet” – recomandare de pariu în sistem clasic, în care tipsterul utilizează mai multe ponturi ce trebuie să fie corecte simultan pentru ca biletul să fie câștigător.

„Miză” – o valoare exprimată în unități (de la 1 la 10), cu ajutorul căreia tipsterul acordă un anumit grad de încredere pontului sugerat.

„Cotă” – reprezintă valoarea evenimentului ales de tipster pentru pontul propus individual din oferta unei anumite case de pariuri. Pentru acele bilete care includ mai multe ponturi, cota finala se calculează prin însumarea tuturor cotelor de pe respectivul bilet.

II. Aplicarea termenilor și condițiilor:

Termenii și condițiile prezentate în documentul de față reglementează modul de utilizare al site-ului și serviciilor pe care le oferim.

Prin folosirea site-ului și a serviciilor prezentate vă oferiți automat și explicit acordul cu acești termeni și condiții și va angajați să le respectați. În momentul înregistrării pe site vi se va solicita să indicați faptul că sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile afișate, vă rugăm să nu utilizați site-ul și serviciile noastre.

III. Vârsta și locație:

Site-ul, serviciile, ponturile și predicțiile sunt destinate exclusiv utilizatorilor cu vârsta minimă de 18 ani. Este interzis accesul persoanelor care nu au împlinit încă vârsta de 18 ani.

Este interzisă utilizarea site-ului și serviciilor noastre în cazul în care acest lucru contravine legislației în vigoare din țara în care se afla utilizatorul.

IV. Link-uri și integrări ale serviciilor noastre:

În cadrul site-ului sportivo.ro sunt incluse link-uri și integrări de servicii și website-uri deținute de terțe părți (operatori de pariuri online). Nu deținem control asupra conținutului acestor servicii, website-uri sau aplicații și nu suntem răspunzători cu privire la conținutul, securitatea, practicile sau politicile de confidențialitate ale acestora.

Aceste terțe părți pot să colecteze date sau să solicite utilizatorilor informații cu caracter personal. Nu suntem răspunzători pentru colectarea, utilizarea sau dezvăluirea oricăror informații pe care aceste terțe părți le pot colecta. Accesarea oricărui alt serviciu, website sau aplicație provenită de la o terță parte se face pe riscul utilizatorului.

Sportivo.ro oferă informații despre cotele oferite de diverși operatori de pariuri cu privire la diverse evenimente sportive. Orice pariu încheiat între utilizator și un anumit operator de pariuri este guvernat de termenii și condițiile respectivului operator, fără ca website-ul sportivo.ro să poată fi făcut răspunzător în legătură cu aceste aspecte.

Nu suntem și nu funcționăm ca un operator de pariuri. Este responsabilitatea utilizatorului să se înregistreze la operatorul de pariuri dorit pentru a plasa un pariu.

Deși facem eforturi considerabile pentru a actualiza informațiile oferite, nu putem garanta veridicitatea sau acuratețea acestora. Este responsabilitatea utilizatorului să verifice acuratețea informațiilor și argumentărilor oferite de tipsteri înainte de a lua decizia de a plasa un pariu, decizie pe care o ia pe propriul risc.

V. Drepturi de proprietate intelectuală:

Întregul conținut al website-ului sportivo.ro este administrat și se află în proprietatea S.C. RoMedia Digital SRL și este protejat de legislația specifică drepturilor de proprietate intelectuală. Informațiile și conținutul pot fi utilizate în scop personal, necomercial, cu respectarea termenilor și condițiilor din prezentul document. Este interzisă copierea, reproducerea, distribuirea, vânzarea sau transmiterea în scopuri comerciale a conținutului și informațiilor furnizate prin intermediul website-ului sportivo.ro, fără un acord explicit, în formă scrisă, din partea proprietarilor.

VI. Disponibilitatea serviciilor:

Accesul la serviciile oferite prin intermediul site-ului sportivo.ro și a celorlalte canale media poate fi suspendat sau restricționat ocazional utilizatorilor, din cauza defecțiunilor tehnice, a lucrărilor de mentenanță, datorită actualizarilor, sau pentru introducerea unor noi funcționalități. Nu putem garanta că furnizarea serviciilor va fi neîntreruptă sau lipsită de erori.

Termenii și condițiile din prezentul document pot fi modificate și actualizate în orice moment de către deținătorii sportivo.ro, fără o notificare prealabilă.

Recomandăm utilizatorilor să verifice pagina de termeni și condiții pentru a lua la cunoștință despre eventualele modificări apărute.